X Đóng
THÔNG BÁO: ĐÃ TỔNG KẾT LƯƠNG DỰ ÁN 1 và 3 xong ngày 20.01.2010. Mọi người vào đặt lệnh rút tiền về Ví nhé. TUYỂN 200 CỘNG TÁC VIÊN LÀM VIỆC ONLINE ĐÁNH MÁY QUY MÔ TOÀN QUỐC 2011 Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Ngân Hàng Đông Á